Életrajz

Személyes adatok

Név: dr. Birtalan Ágnes

Tanulmányok

1975-1979 gimnázium, német tagozat
1979-1985 ELTE BTK mongol filológia – orosz nyelv és irodalom – történelem szak (diploma mindhárom szakon 1985-ben)
1981-1982 Mongólia, Állami Egyetem (1 év)
1984 Leningrád, Zsdanov Egyetem, orosz és mongol nyelvi részképzés (5 hónap)
1985-1989 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Belső-ázsiai Tanszék, Kara György professzor vezetésével)
1991 Bonn, Seminar für Zentralasiatische Studien und Sprachwissenschaft, mandzsu tanulmányok prof. M. Weiers vezetésével (ELTE Peregrinatio II.)
1992-1995 mandzsu tanulmányok Dr. U. Kőhalmi Katalin vezetésével
1996, 1997 hét hónap koreai nyelvi és vallástörténeti tanulmányok, Szöul, Yonsei Egyetem (SEOUL Peace Prize alapítvány ösztöndíja)
2001, 2002 Universität Köln, Institut für Völkerkunde, etnológiai tanulmányok

Tudományos fokozatok, címek

1991 a nyelvtudomány kandidátusa (Egy századeleji ojrát népdalgyűjtemény műfajai és nyelve)
2001 habilitáció (ELTE, Tanulmányok a mongol sámánizmusról és népvallásról)

Ösztöndíjak, tudományos pályázatok

1991 ELTE Peregrinatio II.
1996, 1997 SEOUL Peace Prize alapítvány ösztöndíja, Szöul, Yonsei Egyetem
2001-2003 Széchenyi István ösztöndíj
2000-2001 Humboldt ösztöndíj (Universität Köln, Institut für Völkerkunde)
2005, 2006, 2007 Chiang Ching-kuo Alapítvány (Tajvan)
OTKA F 7071
OTKA T 032087, mongol népdalkutatás
OTKA 020006, mongol mitológiai kutatás
1994 AMFK 386/94, jegyzetírás
1996 AMFK 7/96, expedíciós anyagok feldolgozása
1997 FKFP 0850/1997, expedíciós kutatások
2005 British Academy, Arndold-Stein Exploration Fund ösztöndíja (hagyományos mongol műveltség)

Munkahelyek

1985-1989 Magyar Tudományos Akadémia, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
1990-1993 ELTE Belső-ázsiai Tanszék, tanársegéd
1993- ELTE Belső-ázsiai Tanszék, egyetemi docens
1998-1999 ELTE Belső-ázsiai Tanszék, egyetemi docens, megbízott tanszékvezető
2000-2013 ELTE Belső-ázsiai Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető
2013- ELTE Belső-ázsiai Tanszék, egyetemi tanár, tanszékvezető

Oktatási tevékenység

ELTE Belső-ázsiai Tanszék

1985- modern mongol (halha) nyelvtan
1987 klasszikus mongol nyelvtan
1993- burját nyelv
1985- bevezetés a mongolisztikába
1990 mongol nyelvtörténet
1990-1994 a korai Belső-Ázsia története
1992- hagyományos mongol műveltség
1992- ojrát ás kalmük nyelv
1993- a Nagy mongol birodalom története
1993- mongol folklór
1995- mai mongol nyelv nem szakosoknak
1997- belső-ázsiai és mongol buddhizmus
1997- sámánizmus és népvallás
1997- koreai buddhizmus
1998- koreai sámánizmus

ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Mongol nyelvészet program

1993- oktatás, témavezetés (eddig sikeresen megvédett 4 disszertáció

Károli Gáspár Református Egyetem, BTK Történettudományi Intézet

1994-1998 A Nagy mongol birodalom története (évi egy szemeszter)

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

1994-1995 Belső-ázsiai és mongol buddhizmus

Central European University

2000 Oriental Religions in Eastern and Central Europe. Multiculturalism and Renaissance nyári egyetem vezető oktatója
2004, 2005 CEU nyári egyetem meghívott oktatója

Universität Köln, Institut für Volkerkunde

2001 előadások közösen dr. Omar Dilurattal prof. Ulla Johansen vezetése alatt (A sámánizmus aspektusai)

Oktatásszervezés, programfejlesztés

1990 az A-szakos mongolisztikai képzési rendszer kidolgozása az ELTE-n

mongolisztikai PhD képzési rendszer kidolgozása az ELTE-n

1996- az ELTE Buddhista vallástörténeti és filozófiai programjának megszervezése (azóta társvezetése)
1997- az ELTE Koreai nyelvi és országismereti programjának megszervezése (azóta vezetése)
2000 Oriental Religions in Eastern and Central Europe. Multiculturalism and Renaissance című nyári egyetem vezetője (Central European University SUN, Budapest)
2005- a bolognai rendszerben a mongol BA, valamint a mongol, buddhista, délkelet-ázsiai és koreai minor szakok kidolgozása (ELTE)

Kutatói tevékenység

Kutatási terület: belső-ázsiai filológia, mongolisztika, mongol folklór, hitvilág, mongol nyelvjárási tanulmányok, koreai vallások

1983-1985 közreműködés a mongol-magyart szótár előkészítő munkálataiban
1986-1991 mongol népköltészeti és nyelvészeti kutatások (kandidátusi disszertáció témája is)
1987 két és fél hónap terepmunka Belső-Mongóliában és kínai Turkesztánban
1991-1999 évenkénti terepmunka Mongóliában a Magyar-Mongol Nyelvjárás- és Népi Műveltségkutató Expedíció keretében, anyaggyűjtés a nyugat- és észak-mongóliai nomádok között
1991- az expedíciós anyagok folyamatos feldolgozása, kiadása
1992-1993 mongol nyelvű források fordítása és előkészítése a hamburgi Institut für Asienkunde kiadványához (Thomas Hoppe, Die ethnischen Gruppen Xinjiangs. Hamburg 1995)
1999
terepmunka Burjátiában, sámánanyagok gyűjtése
1996- mongol mitológiai kutatások
2001- sámánszövegek feldolgozása és elemzése
2006-2008 kínai elemek a mongolok anyagi műveltségében (Chiang Ching-kuo alapítvány, a müncheni Völkerkunde Museum munkatársai részvételével)
2007 Nemzeti Múzeum Dzsingisz kán és öröksége projektben részvétel (publikáció, előadások)
2007 One day of Mongolia kiállítás (Barcelona – Tarragona; publikáció, előadás)

Tudományszervezés, egyéb szakmai tevékenység


részvétel a 33. PIAC konferencia előkészítésében és az azt követő kiadvány szerkesztésében, kiadásában
részvétel a Discovery of Shamanic Heritage nemzetközi szimpózium szervezésében
nemzetközi együttműködés szervezése és előkészítése az Oroszországi Tudományos Akadémia Burját Filiáléjával

Szerkesztőségi, szervezeti tagságok

Kőrősi Csoma Társaság, választmányi tag
MTA Orientalisztikai Bizottság
International Association for Mongolian Studies (IAMS)
Societas Uralo-Altaica
Vallástudományi Társaság, alelnök
Keletkutatás, szerkesztőbizottsági tag

ELTE BTK Kari Tanács (2004-ig)
Kirgiz-Magyar Baráti Társaság
Magyar-Mongol Baráti Társaság (főtitkár)
Magyar-Thai Társaság, alelnök
1996- az Őseink nyomán Belső-Ázsiában expedíciós tanulmánykötet-sorozat szerkesztése
2000- az Orientalista Nap tanulmánykötet-sorozat szerkesztése (Yamaji Masanorival közösen)
2002- a Series Lectionum Studiorumque Instituti Asiae Interioris sorozat szerkesztése
2002- Mongolian Cultural Studies (Köln), szerkesztőbizottsági tag
2005- Inner Asia (Cambridge), tanácsadó bizottsági tag

Kitüntetések, díjak

2000
Kőrösi Csoma-díj
2005 a kiemelkedő fiatal mongolisták számára Mongólia elnöke, N. Bagabandi által alapított és átadott mongol állami kitüntetés
2010 a Mongol TA Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének elsimerő oklevele

Fontosabb konferenciák (meghívott résztvevő)

1987 V. Nemzetközi Mongolisztikai Kongresszus Ulánbátor (az előadás megjelent)
1988 Fiatal mongolisták konferenciája Ulánbátor (előadás; kötet nem jelent meg)
1989 Dzsangar eposz konferencia Elista (Oroszország) (előadás)
1990 33rd PIAC (Permanent International Altaistic Conference) Budapest (az előadás megjelent)
1991 4th ESCAS (European Seminar on Central Asian Studies) Bamberg (az előadás megjelent)
1992 VI. Nemzetközi Mongolisztikai Kongresszus (előadás)
1992 35th PIAC Taipei (az előadás megjelent)
1993
36th PIAC Almati (előadás; kötet nem jelent meg)
1993
2nd Conference of the International Society for Shamanic Research Budapest (előadás)
1993 ISSR (Intrnational Studies for Shamanic Researches) Budapest (előadás)
1995 38th PIAC Kawasaki (az előadás megjelent)
1995 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies Seggau (Graz) (az előadás megjelent)
1996 39th PIAC Szeged (előadás; később az expedíciós kötetünkben jelent meg)
1997 VII. Nemzetközi Mongolisztikai Kongresszus Ulánbátor (előadás)
1998 8th Seminar of the International Association for Tibetan Studies Bloomington (előadás; később a Shaman-ban jelent meg 2001-ben)
1998 Keleti források digitalizálása Zvenigorod (Moskva) (előadás)
2000 Mikrokozmosz – makrokozmosz Budapest (az előadás megjelent)
2001 6th Conference of the International Society for Shamanic Research, Viljandi, Estonia (előadás; kötet nem jelent meg, a tanulmány megjelent a Shaman-ban 2004)
2001 44th PIAC Bonn (az előadás megjelent)
2002 45th PIAC Budapest (az előadás megjelent)
2002 Die ural-altaischen Völker. Identität im Wandel zwischen Tradition und Moderne. Symposiums der Societas Uralo-Altaica ( az előadás megjelent)
2002 Internationale Symposium zum Tshingis-Khan-Altar Köln (előadás; kötet nem jelent meg)
2003 Samanizmus – Magyar Néphit – Európai Néphit Budapest (az előadás megjelenés alatt)
2004 Medieval Nomads Szeged (az előadás megjelent)
2006 49th PIAC Berlin (az előadás megjelenés alatt)
2007 3. Tage der Kultur- und Sozialanthropologie Wien (előadás kiadvány nem készül)
7th ISSR Budapest (az előadás megjelenés alatt)
2nd Mediavel Nomads Jászberény (az előadás megjelent)