Szakdolgozatok

ELTE Mongol szak

Az alábbi listában az ELTE Belső-ázsiai Tanszékének mongol szakján 1977 óta készült szakdolgozatok szerepelnek. A lista a pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok alapján készült, az esetleges hiányok és pontatlanságok folyamatosan javításra kerülnek. A Birtalan Ágnes témavezetésével készült művek félkövér betűkkel szerepelnek.

Albeker András 2006 Belső-ázsiai siniform írásrendszerek
Apatóczky Ákos Bertalan 1998 Halász-szavak a mongol nyelvekben
Arany Brigitta 2012 A mongol jelnyelv
Avar Ákos 2004 Állati eredetű gyógyszerek a mongol népi műveltségben
Balogh Mátyás 2004 Mongol vadászati szokások
Barta Zsolt 1998 Mongol népek tűzkultusza a történeti források és a folklór szövegek alapján
Bartos Dóra 2003 Fafeldolgozás és fakészítés Mongóliában
Bereczki Zoltán 2006 Az ordoszi Dzsingisz-kultusz
Berényi Nóra 2006 Mongol fejfedők tipológiája és szimbolikája
Béres Attila 1999 Gamala élete és kora – egy költő története a századfordulón
Birtalan Ágnes 1985 Vladimircov nyugat-mongol gyűjtésének meséi
Bolya Gergely 2002 A mongol fémművesség és annak közép-ázsiai kapcsolatai
Bors Orsolya 2000 Dalan xudalč „Hetvenhazug” mesék elemzése
Csontos Sára 2010 A mongol eposzi hagyomány
Csornai Kovács Tamás 1998 Nomádok négy keréken
D. Ganbold 1996 Az árva gyermek motívum a mongol népköltészet tükrében
Drótos Szilárd 1998 Csojbalszan politikai életrajza
Dzsadamba Szelenge 1999 Mongol népi hagyományos húros hangszerek
Farkas Ottó 1993 Ajándékozás és kölcsönösség a mongol társadalomban
Fekete Marietta 1998 A buddhizmus hatása a mongol eredetlegendákra
Gáspár Csaba 2002 A darhat nyelvjárás
Gerőcs Péter 2010 Buddhista istenségek P. S. Pallas: Sammlungen … című művében
Gulyás Gábor 2005 Az eskü szerepe a mongoloknál
Györei Katalin 2010 A lakodalomhoz kapcsolódó szöveghagyomány vizsgálata a halha mongolok körében
Hajnal László 1991 A mongol közmondások formái és tartalmi sajátosságai
Iván Andrea 1998 Túlvilágképzetek a burját folklórban és hitvilágban
Karancz Éva 2004 Mongolisztikai kutatások Japánban
Kempf Béla 2002 Igeképzés A mongolok titkos történetében
Kosztádinova Trendáfilka 1977 История монголъской печати
Kovács Angéla 2012 A sámánizmus kultikus terei (BA)
Kovács Attila Endre 1998 A Lenin utca vége – Rendszerváltás Mongóliában
Kun Péter 1998 A mongol és kazak pásztorvilág eszközei
Lágler Péter 1985 A Qan Qarangγui, egy mongol hősének a „Rincsen-kézirat” alapján
Lengyel Balázs 2006 A mongol tubák
Manchin Júlia 2012 A burját értelmiség szerepe az orosz birodalomban a XIX–XX. századfordulón Agwan Doržiev élete és munkássága
Mátyás Cintia 2012 Tengeriin noxoi – a farkas a mongol népi hiedelemvilágban és folklórban
Mátyus László 1999 Halállal kapcsolatos mongol kifejezések jelentéstani vizsgálata
Mészáros Csaba 2006 A mongol rokonsági rendszerek
Mizerák Katalin 1997 A buddhizmus etikája (a szerzetesi élet etikája)
Molnár Hulán 1993 Holdújév
Móricz Eszter 2000 Névszóképzés a halha mongol nyelvben
Muzsi Ferenc 1997 Egy Góbi-sivatagbeli pásztorcsalád mindennapi életének vizsgálata
Nagy Zoltán 1984 A tibeti és mongol Lalitavisztara egy fejezete
Novák Anikó 2007 A mongol népek zenei műveltsége
Nánai Erika 2012 Mitikus témák az Altan Tobčiban és a Yuan Shi-ben
Ö. Cendszüren 1980 Мажарын нийлмэл өгүүлбэрийг монгол хэлэн дээр орчуулах
Paszicsnyek Teréz 1977 Mongol szótárirodalom és a magyar-mongol szakszótárak
Perge Nóra 2012 Mongol óvodai nevelés Ulánbátorban
Pósfai István 2007 A szkítáktól az európai avarokig, az eurázsiai steppe-rendszer nomád népeinek vizsgálata
Rákos Attila 2001 Comparative Analysis of the Altai Oirat Dialects
Rottár Máté 2011 Amarsana alakja a nyugat-mongol folklórban
Ruttai Márta 2001 Dzsingisz kán két szürkéje
Solnay Dénes 2001 Görög és római elemek a mongol mitológiában
Sultan Anar 2005 A csigacsont tisztelete és csigacsontjóslása
Szalma Andrea 2005 Humánökológiai szemlélet a mongol népeknél
Számadó Eszter 1986/87 Notes on the lexicon of the first chapter of Geser (1716)
Szelenge Judit 2000 A mongol nyelv idegen nyelvként való tanítása
Szilágyi Zsolt 1999 A mongol autonómia időszakának társadalmi és politikai  élete
Tartsák András 2009 Mongólia külpolitikája 1931 és 1945 között
Tolnai Katalin 2008 A mongol népcsoportok ékszereinek tipológiája
Tóth Attila 1999 Anyagi kultúra a Mongolok Titkos Történetében
Varga Ferenc 2004 Hagyományos íjkészítés Mongóliában
Varga Tamás 2002 Belső-mongol népdalok poétikai elemzése
Verebes Tibor 1987 A Güng Dzsú Fényességének Arany tanítása
Vinkovics Judit 1977 Személynévadás a mongoloknál a XVI–XVII. században
Zorigt Uranbaigal 2005 Монголчуудын цээрлэх ёс

Más szakos szakdolgozatok

Az alábbi nem mongol szakos szakdolgozatok elkészülésében működött közre még Birtalan Ágnes mint témavezető (a lista egyelőre nem teljes):

ELTE Orosz szak

Zsigmond Artemisz Éva 1999 Pogány motívumok az “Ének Igor hadáról” című műben

ELTE Történelem szak

Hidán Csaba László 1993 A mongol hadviselés a “A Mongolok Titkos Története” alapján

ELTE Könyvtártudományi szak

Ravdan Khanddorj 2005 A magyarországi mongolisztikai kutatások könyvtári és szakirodalmi támogatása a folklórkutatások alapján

ELTE Koreai szak

Wingler Nóra 2011 A nő a koreai sámánizmusban
Füzes Réka 2011 Koreai esküvő (Társadalmi és kulturális kontextus)
Radics Péter 2012 A koreai kut szertartás sajátosságai

ELTE Japán szak

Tárkányi Nóra 2012 Az ainu hitvilág elemei a Baráthosi Balogh–gyűjteményben

Károli Gáspár Reofrmátus Egyetem, Japán szak

(társtémavezető)

Karancz Éva 2004 Altajisztikai kutatások Japánban

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelem szak

Bakos Péter 2007 Egy kínai mese történeti és mitológiai kontextusának elemzése

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

(társtémavezető)

Jakab László 2012 Mongólia atomfegyvermentes státusza, valamint annak hatásai az észak-keletázsiai régió biztonságpolitikájának alakulására